School

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is € 50,00 per kind (voor 3e en volgend kind 50% van dit bedrag). Als uw kind slechts een gedeelte van het schooljaar op school zit, betaalt u 5 euro per maand.

 

Voor inning van de ouderbijdrage vragen we u onderstaand formulier in te vullen, en in te leveren bij de leerkracht van uw kind.