8e Montessorischool Zeeburg
Borneokade 103
1019 KZ Amsterdam
Telefoon 020-6922542
Email: directie@8emontessorischool.nl
www.8emontessorischool.nl

Hoe kan ik de school telefonisch bereiken?

De school is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 020-6922542.

Hoe kan ik de 8e montessorischool per mail bereiken?

De 8e Montessorischool is te bereiken per mail op directie@8emontessorischool.nl

Het emailadres van de directeur is
directie@8emontessorischool.nl

het emailadres van de zorgcoordinator is
jaappasmans@8emontessorischool.nl

Het emailadres van de administratie is
administratie@8emontessorischool.nl

het emailadres voor vragen over inschrijvingen is
josienknapper@8emontessorischool.nl

het emailadres van de overblijfcoordinator is
tsohetmiddaguurtje@kcwa.nl

het emailadres van de ouderraad is
ouderraad@8emontessorischool.nl

het emailadres van de medezeggenschapsraad is
mr.8emontessorischool@gmail.com

Wanneer kan ik de leerkracht van mijn kind spreken?

De leerkracht van uw kind kunt bij binnenkomst een korte vraag stelllen.
Voor een gesprek kunt u tussen 15.00-16.00 een afspraak maken.


Wanneer kan ik iemand van het managementteam spreken?

De leden van het managementteam staan bij de ingangen van onze gebouwen. Na het openzetten kunt u hen aanspreken en indien nodig een afspraak maken. Wij zullen dit proberen dit altijd zo spoedig mogelijk te doen. U kunt ook telefonisch of per mail een afspraak maken.

Op welke manier worden ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind

Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind tijdens de oudergesprekken die drie keer per jaar plaatsvinden. Ook krijgt u twee keer per jaar een verslag.
U kunt als ouder altijd een extra gesprek aanvragen over de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht kan u ook een overzicht van de toetsresultaten laten zien.


Hoe krijg ik als ouder informatie over de activiteiten op school?

Iedere maand komt er per mail een nieuwsbrief uit.
U kunt zich hiervoor aanmelden via de website.
Verder wordt u geïnformeerd middels brieven, bv. over de overblijf, uitstapjes enzovoorts.


Hoe krijg ik contact met de Ouder- en Kind Adviseur?

Monique Fledderus van het OKA werkt op maandagochtend op de 8e Montessorischool.
Maandag, dinsdag en donderdag zijn haar werkdagen voor de Indische Buurt/Oostelijk Havengebied.
Bellen: 0631673635
Mailen: m.fledderus@oktamsterdam.nl


Waar kan ik wijzigingen in de gegevens doorgeven?

U kunt wijzigingen doorgeven bij de receptie van het hoofdgebouw en de dependance of een mail sturen naar
administratie@8emontessorischool.nl

Naam *
E-mailadres *
Onderwerp *
Bericht *
Velden met een * zijn verplicht.