Ouders

Onder dit kopje vindt u informatie specifiek voor ouders.

U vindt hier informatie over de MR, Ouderraad, Overblijf en over de BSO organisaties waarmee wij samenwerken.
Ook kunt u hier het rapport van de ouderenquete lezen.